Tìm hiểu Hedge Accounting là gì? Cách ghi chép và tầm quan trọng thế nào?

Hedge Accounting là gì?

Thuật ngữ Hedge Accounting hay gọi Việt hóa chính là Kế toán phòng hộ là một phương pháp kế toán mà các bút toán điều chỉnh giá trị hợp lý của một chứng khoán và các khoản phòng hộ đối nghịch của nó được coi là một. 

Tìm hiểu Hedge Accounting là gì?


Hedge Accounting cố gắng giảm bớt sự biến động do việc điều chỉnh lặp đi lặp lại đối với giá trị của một công cụ tài chính, được gọi là kế toán giá trị hợp lý hoặc nhãn hiệu trên thị trường. 

Sự biến động giảm này được thực hiện bằng cách kết hợp công cụ và hàng rào như một mục nhập, điều này sẽ làm lệch hướng chuyển động của đối phương.

Hiểu kế toán phòng hộ

Quỹ phòng hộ được sử dụng để giảm rủi ro tổn thất tổng thể bằng cách giả định vị thế bù trừ liên quan đến một chứng khoán cụ thể. 

Mục đích của tài khoản quỹ phòng hộ không nhất thiết là để tạo ra lợi nhuận mà thay vào đó là để giảm bớt tác động của các khoản lỗ liên quan, đặc biệt là các khoản lỗ do lãi suất, tỷ giá hối đoái hoặc rủi ro hàng hóa. 

Điều này giúp giảm mức độ biến động được nhận thức liên quan đến một khoản đầu tư bằng cách bù đắp cho những thay đổi không hoàn toàn phản ánh hiệu quả hoạt động của khoản đầu tư.

Điểm của việc bảo hiểm rủi ro một vị thế là giảm sự biến động của danh mục đầu tư tổng thể. Kế toán phòng hộ cũng có tác dụng tương tự ngoại trừ việc nó được sử dụng trên các báo cáo tài chính. 

Ví dụ, khi hạch toán các công cụ tài chính phức tạp, việc điều chỉnh giá trị của công cụ đó theo giá trị hợp lý sẽ tạo ra sự dao động lớn trong lãi và lỗ. Kế toán phòng hộ coi những thay đổi trong giá trị thị trường của hàng rào đối ứng và chứng khoán ban đầu như một mục nhập để giảm bớt sự dao động lớn.

Kế toán phòng hộ được sử dụng trong sổ sách kế toán của công ty vì nó liên quan đến các công cụ phái sinh. 

Để giảm thiểu rủi ro tổng thể, các công cụ phái sinh thường được sử dụng để bù đắp rủi ro liên quan đến chứng khoán. 

Kế toán phòng hộ sử dụng thông tin từ bảo mật và công cụ phái sinh liên quan như một mục duy nhất, giảm bớt sự xuất hiện của sự biến động khi so sánh với báo cáo riêng lẻ từng tài khoản. 

Để biết thêm về rủi ro phòng ngừa rủi ro, hãy đọc Cách các công ty sử dụng Công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro .

Ghi chép kế toán phòng hộ

Một phương pháp thay thế cho các phương pháp kế toán truyền thống hơn để ghi nhận lãi và lỗ chính là Hedge Accounting này.  

Khi xử lý các mục riêng lẻ, chẳng hạn như chứng khoán và quỹ đầu cơ liên quan của nó, lãi hoặc lỗ của từng mục sẽ được hiển thị riêng lẻ. 

Vì mục đích của quỹ đầu cơ là bù đắp rủi ro liên quan đến bảo mật, nên kế toán phòng hộ coi hai mục hàng là một. 

Thay vì liệt kê một giao dịch lãi và một lỗ, hai giao dịch được kiểm tra để xác định xem có lãi hay lỗ tổng thể giữa hai giao dịch và chỉ số tiền đó được ghi lại.

Quan trọng

Cách tiếp cận này có thể làm cho báo cáo tài chính đơn giản hơn, vì chúng sẽ có ít chi tiết đơn hàng hơn, nhưng vẫn tồn tại một số khả năng lừa dối do các chi tiết không được ghi chép riêng lẻ.

Nguồn tham khảo: Tổng hợp

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn