Tác giả

 Lamthenao là Website chia sẻ kiến thức miễn phí, hướng dẫn cách để làm tất cả mọi thứ liên quan trong cuộc sống.

Website được phát triển ban đầu bởi Trung Lương và Ngọc Châm - 2 tác giả tâm huyết và hướng tới trở thành một cộng đồng mở đón nhận kiến thức của tất cả mọi người và chia sẻ nó với những người khác.


Đăng nhận xét