Thêm thư mục vào menu Start trên Windows dùng Registry

Sau một thời gian sử dụng máy tính, số lượng thư mục trên các phân vùng bắt đầu có số lượng khổng lồ thật khó quản lý. Nhưng nếu bạn thường xuyên làm việc hay mở một thư mục nào đó bạn có thể thêm thư mục đó vào menu Start và khởi động nó từ đây thay vì lích cích đi đến chi tiết các phân vùng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết kèm hình ảnh cách sử dụng khóa Registry để cho phép đặt một thư mục trên menu Start thay vì chỉ đặt các chương trình như trước đây.

1. Click Start, đi đến hộp tìm kiếm và gõ từ khóa “regedit” sau đó nhấn Enter. Lệnh này cho phép chạy ngay lập tức tệp tin regedit.exe và khởi động cửa sổ cho phép bạn quản lý các khóa.

shot_131116_091254

2. Tìm đến thư mục theo đường dẫn này “HKEY_CLASSES_ROOT \ Folder \ shellex \ ContextMenuHandlers”.

shot_131116_091309

3. Click “File” chọn Export… để lưu lại cấu hình các khóa phòng khi cần thiết.

shot_131116_091316

Tạo ra một tên dễ nhớ và ghi nhớ địa chỉ thư mục nơi lưu trữ nó phòng khi có sai sót và cần phục hồi.

shot_131116_091321

4. Quay trở lại thư mục “ContextMenuHandlers”, trong vùng trống khung bên phải click chuột phải, chọn “New” sau đó chọn “Key”.

shot_131116_091329

5. Đặt tên cho khóa mới là “a2a9545d-a0c2-42b4-9708-a0b2badd77c8”. 

shot_131116_091335

Sau đó đóng cửa sổ Registry.

shot_131116_091346

6. Bây giờ, chỉ việc kéo thư mục bất kỳ vào menu Start, sau đó nó sẽ xuất hiện ngay khi bạn nhấn nút Start. 

shot_131116_091412

Loading...

Viết một bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *