trang điểm Archive

Hướng dẫn trang điểm mắt bằng kỹ thuật cơ bản

Loading... Trang điểm cho mắt là một trong những kỹ thuật trang điểm phức tạp bậc nhất trong tất cả những vị trí trang điểm trên khuôn mặt. Có rất nhiều phương pháp khác nhau để trang

Trang điểm cho da khô hướng dẫn chi tiết kèm hình ảnh

Loading... Chúng ta có thể phân chia da ra làm 3 loại chính bao gồm da bình thường, da dầu và da khô. Trong khi da bình thường là dễ dàng nhất để trang điểm thì da