Công nghệ Archive

Làm thế nào để nhúng một video Youtube vào WordPress ?

Đây là một cách đơn giản để chèn một video trên Youtube vào website WordPress không cần sử dụng plugin. Trong ví dụ này LTN sử dụng WordPress 3.5.1. 1. Đầu tiên, truy cập vào video bạn muốn

Làm thế nào để Kích hoạt Command Prompt (CMD) trong màn hình đăng nhập

Nếu bạn muốn đăng nhập vào máy tính mà không thông qua tài khoản người dùng và màn hình đăng nhập tài khoản, hay chỉ đơn giản là bạn muốn một cái gì đó đặc biệt và

Làm thế nào để phóng to thu nhỏ trong Windows Explorer ?

Trong những năm vừa qua, nền công nghệ máy tính đã có những bước chuyển biến mang tính đột phá, các hệ điều hành mới luôn có những cải thiện lớn hơn nhiều so với các hệ

Thao tác với các công thức số học và logic trong Excel

Nắm vững từ cơ bản đến nâng cao các công thức số học và logic trong Excel giúp chúng ta làm việc trên Excel một cách hiệu quả hơn. 1. Dùng các công thức số học, lôgic