Nắm vững từ cơ bản đến nâng cao các công thức số học và logic trong Excel giúp chúng ta làm việc trên Excel một cách hiệu quả hơn. 1. Dùng các công thức số học, lôgic